Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Poradnik


Jeżeli zgon nastąpił w domu:
 • Należy wezwać lekarza, który swierdzi zgon oraz wypisze kartę informacyjną lub kartę zgonu
 • Skontaktuj się z zakładem pogrzebowym, w celu przewiezienia osoby zmarłej do chłodni. Informację o zgonie można przekazać wcześniej, ciało może zostać jednak zabrane dopiero po stwierdzeniu zgonu przez lekarza.
 • Należy udać się do lekarza rodzinnego w celu uzyskania karty zgonu. Jeśli karta zgonu została wystawiona wcześniej, przejdź do kroku 4
 • Udaj się do Urzędu Stanu Cywlinego gminy, na terenie której nastąpił zgon. Tam zostanie wydany akt zgonu. Dokument ten uprawnia do załatwienia pozostałych formalności
Jeżeli zgon nastąpił w szpialu:
 • Wskazany jest kontakt z  zakładem pogrzebowym w celu uzgodnienia szczegółów.
 • Należy udać się do lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Zostanie wydana karta zgonu.
 • Udaj się do Urzędu Stanu Cywlinego gminy, na terenie której nastąpił zgon. Tam zostanie wydany akt zgonu. Dokument ten uprawnia do załatwienia pozostałych formalności.
Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku lub udziału osób trzecich:
 • Wzywana jest Policja oraz Prokuratoura. Prokurator decyduje czy zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.
 • W przypadku kiedy odstąpiono od sekcji, w celu przewiezienia osoby zmarłej rodzina może zawiadomić wybrany przez siebie zakład pogrzebowy. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do tego zakład, który ma podpisaną umowę z prokuraturą.
 • Należy odebrać kartę zgonu, która wystawiana jest przez lekarza przeprowadzającego sekcję.
 • Udaj się do Urzędu Stanu Cywlinego gminy, na terenie której nastąpił zgon. Tam zostanie wydany akt zgonu. Dokument ten uprawnia do załatwienia pozostałych formalności.